Legenda

geel Natura 2000: nog niet in procedure

geel Natura 2000: in ontwerp

geel Natura 2000: definitief

blauw Wetlands

rood Nationale parken

Toelichting

  1. Klik op de kaart om het middelpunt aan te geven van het gebied waar u binnen een straal van 3 km natuurgebieden zoekt.
  2. Kies welk type natuurgebied u wilt zien en klik vervolgens op 'Toon'.
    Let op! Alleen binnen de aangegeven cirkel worden de natuurgebieden aangegeven.
  3. Wilt u meerdere typen natuurgebied tegelijk zien, selecteer dan opnieuw een type en klik op 'Toon'.

Disclaimer
De begrenzing in de kaartmachine is bijgewerkt tot en met september 2017. Let op, deze kaartmachine geeft in de satellietmodus de begrenzingen van gebieden niet altijd goed weer, in de kaartmodus is dat wel het geval. Voor de exacte begrenzing dient u echter altijd het aanwijzingsbesluit in combinatie met de bijbehorende kaart te raadplegen. Er geldt een algemene exclaveringsformule op grond waarvan o.a. bestaande bebouwing en verhardingen meestal geen deel uitmaken van het aangewezen gebied (zie verder Nota van toelichting bij het besluit, paragraaf 3.4).