Ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen - soorten

Venster sluiten

 CodeNaamAuteurStandaardlijst
Vlaandereneleocp-pEleocharis palustris(L.) Roem. et Schult.
Nederland437Eleocharis palustris(L.) Roem. & Schult.

 

Voorkomen binnen ecotooptypen op basis opnamenbestand Nederland
EcotooptypenNPresentie %Bedekking %% verklaard
bV10 verlandingsvegetatie in brak water50,72192,2915,3
G28 gesloten korte vegetatie op natte zeer voedselrijke bodem170,6715,41,4224,8
W12 watervegetatie in voedselarm zwak zuur water62,6320,41,1532,5
V12 verlandingsvegetatie in voedselarm zwak zuur water59,8412,20,8838,4
P23 pioniervegetatie op natte voedselarme basische bodem5,2935,50,8744,3
bG20 gesloten korte vegetatie op brakke natte bodem66,015,80,7349,2
V18 verlandingsvegetatie in zeer voedselrijk water179,188,20,7354
W13 watervegetatie in voedselarm hard water3,1822,20,7258,8
V17 watervegetatie in matig voedselrijk water250,48,90,6763,3
G23 gesloten korte vegetatie op natte voedselarme basische bodem16,937,90,5467
G27 gesloten korte vegetatie op natte matig voedselrijke bodem416,628,60,4970,2
W11 watervegetatie in voedselarm zuur water13,8980,3872,8
P22 pioniervegetatie op natte voedselarme zwak zure bodem14,538,90,3675,2
bW10 watervegetatie in brak water24,7560,377,2
bR20 ruigte op brakke natte bodem10,7170,2979,1

 

Resulterende indeling soortengroepen
G28 gesloten korte vegetatie op natte zeer voedselrijke bodem
V12 verlandingsvegetatie in voedselarm zwak zuur water
bG20 gesloten korte vegetatie op brakke natte bodem
bV10 verlandingsvegetatie in brak water
V18 verlandingsvegetatie in zeer voedselrijk water
V16 verlandingsvegetatie in matig voedselrijk hard water
W13 watervegetatie in voedselarm hard water
G23 gesloten korte vegetatie op natte voedselarme basische bodem
G27 gesloten korte vegetatie op natte matig voedselrijke bodem

 

Discussie
Oude indelingG28, V12, bG20, bV10, V18, V16, W13, G23, G27
Wijziging vooraf
LiteratuurGroen et al.: +G22,G23. Weeda: verdraagt enig zout: zij kan pionieren in jonge duinvalleien, die door afsnoering van de zee uit strandvlakten zijn ontstaan. Komt ook veel voor in heidevennen met een zandbodem en sterk wisselende watwerstanden.
Conclusie op basis literatuur+G22,G23?
Conclusie op basis verdeling over ecotooptypen+bV10, +P23
Voorstel wijziging+bV10, +G23, +V13, V17 -> V16
Toelichting voorstel
Commentaar referenten
Reactie
Resulterende indelingG28, V12, bG20, bV10, V18, V16, W13, G23, G27