Ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen - soorten

Venster sluiten

 CodeNaamAuteurStandaardlijst
VlaanderenelymucanElymus caninus(L.) L.
Nederland1073Elymus caninus(L.) L.

 

Voorkomen binnen ecotooptypen op basis opnamenbestand Nederland
EcotooptypenNPresentie %Bedekking %% verklaard
B47kr bos op vochtige matig voedselrijke basische bodem17,193,40,129,3
S47 struweel op vochtige matig voedselrijke bodem3,320,60,0648,5
B43 bos op vochtige voedselarme basische bodem3,572,50,0563,5
S47kr struweel op vochtige matig voedselrijke basische bodem3,681,40,0476,7
S43 struweel op vochtige voedselarme basische bodem1,551,20,0284,2

 

Resulterende indeling soortengroepen
H47 bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem

 

Discussie
Oude indelingH47
Wijziging voorafH28->H47kr
LiteratuurGroen et al.: +H47kr. Weeda: lichte loofbossen op vochtige klei-, leem- en zandgrond, samen met Circaea lutetiana, Carex remota, Festuca gigantaea, Ranunculus auricomus, Arum maculatum, Stachys sylvatica, Geum urbanum, Silene dioica en Brachypodium sylvaticum; zie ook par. 2.3.2 Toetsingsrapport (Runhaar e.a. 2003) over te natte indeling riviersoorten. Oberdorfer: op 'sickernasse' tot vochtige, basenrijke, basische tot zwak zure leem en klei. Ellenberg: R = 7 (neutraal). Kerkhof (Gorteria24(1),1998): Niet gebonden aan kalkrijke bodems, komt in Vijherenlanden veel voor op kalkarme klei en klei-op-veen.
Conclusie op basis literatuur H28->H47kr
Conclusie op basis verdeling over ecotooptypen+H43?
Voorstel wijzigingH28 ->H47kr
Toelichting voorstel
Commentaar referentenWeeda: - H47kr, + H47.
Reactie
Resulterende indelingH47