Iteratio

abiotiek in beeld

html5 templates
ITERATIO is een applicatie waarmee gegevens van terrestrische en aquatische vegetatiekarteringen worden gebruik voor het maken van kaarten terreincondities van gebieden.

Vegetaties op het land en in het water zijn de weerspiegeling van een breed scala aan omgevingscondities in het veld. Kennis daarvan is essentieel voor effectief natuurbehoud en -herstel. Met het aanpassen van die terreincondities, de abiotische variabelen, worden in de terreinen de voorwaarden gecreëerd voor waardevolle natuur. Er wordt daarom veel aan die terreincondities gemeten: peilbuizen vertellen wat de vochttoestand van een terrein is, analyses aan de bodemchemie laten zien hoe zuur, kalkrijk of voedselrijk een bodem is. Deze metingen vergen veel inspanning, zijn kostbaar, en zijn ook lastig schaalbaar vanaf meetpunt naar vegetatievlak.

ITERATIO gebruikt vegetatiegegevens om daaruit waarden voor omgevingscondities af te leiden. Daarmee kunnen kaarten worden gemaakt die iets zeggen over hele vlakken in een gebied. Dat is mogelijk door decennia van onderzoek over het verband tussen het voorkomen van vegetaties in het water en op het land, en gemeten omgevingscondities ter plaatse. Die kennis gebruiken we nu andersom: uit de gegevens bij een kartering, kunnen we afleiden wat bijvoorbeeld de zuurgraad, nutriëntenrijkdom of vochttoestand is. Er zijn ook andere applicaties die dit kunnen, maar ITERATIO heeft de unieke mogelijkheid om dit zowel voor land- als voor watervegetaties te kunnen doen. Ook maakt de applicatie gebruik van robuuste gepubliceerde rekenmethoden, en heeft tegelijkertijd oog voor subtiele regionale verschillen binnen Nederland. In de handen van deskundigen is het een buitengewoon waardevol instrument voor onderzoek, monitoring en natuurbeheer.

Het gebruik van ITERATIO is geheel vrij en er zijn géén kosten aan verbonden.
ITERATIO is eigendom van BIJ12 en is ontwikkeld door Jan Holtland (Staatsbosbeheer) en Stephan Hennekens (Wageningen Environmental Research).

Huidige versie: 2.2.6 (21-2-2024)

Downloads

Windowsinstallatie (SetupIteratio2.exe - 32 bits)
Windowsinstallatie (SetupIteratio2 (x64).exe - 64 bits)
Gecomprimeerd archief (Iteratio2.zip - 32 bits)
Gecomprimeerd archief (Iteratio2 (x64).zip - 64 bits)
Let op! Wat betreft het inlezen van een kartering, opgesteld volgens de Digitale Standaard geldt dat de 64 bits versie van ITERATIO alleen werkt indien de 64 bits versie van MS Access is geïnstalleerd.

Historie

 
Datum Versie Opmerking
20-2-2024 2.2.6 Dynamische AHN en Topgrafie 2022 toegevoegd als te selecteren kaartondergrond.
8-11-2023 2.2.5 Bij batchproces werd de tabel met pH-waarden niet uitgevoerd.
19-5-2023 2.2.4 Standaard instelling ecologische parameters verbeterd.
8-2-2023 2.2.3 Vereenvoudigde registratie geïmplementeerd.
2-1-2023 2.2.2 Probleem met het vergelijken van karteringen.
15-12-2022 2.2.1 De mogelijkheid om te registreren was verdwenen waardoor er niet met het programma gewerkt kon worden.
15-11-2022 2.2.0 Ondersteuning voor aquatische ecosystemen toegevoegd.
Inlezen Digitale Standard was in sommige gevallen niet mogelijk.
24-6-2022 2.1.0 Probleem in 64bits versie bij tonen kaarten opgelost.
Andere stijl doorgevoerd.
26-1-2022 2.0.7 Probleem opgelost met kopiëren kaart bij het vergelijking van karteringen.
Keuzescherm positie legenda iets verbreed.
20-12-2021 2.0.6 Incidenteel probleem met inlezen vegetatietabel opgelost.
14-9-2021 2.0.5 Probleem met registratie opgelost.
5-8-2021 2.0.4 Uitvoer voor de RNN-tool wordt nu in een gecomprimeerd (zip) bestand opgeslagen.
28-7-2021 2.0.3 Probleem met inlezen invoer voor de RNN-tool opgelost door een spatie te plaatsen in opmerkingenvelden.
Samenvoegen projecten verbeterd.
12-5-2021 2.0.1 Om verwarring te voorkomen is het versienummer van 1 naar 2 omgezet.
Met Officice 64bits versie geinstalleerd werd soms de juiste databaseprovider niet gevonden.
6-4-2021 1.0.1 Controle op numerieke waarden toegvoegd bij inlezen ELMID van Excelbestand.
17-9-2020 1.0.0.0 Probleem met vrij format opgelost. Attributen in shapefile als floats gedefinieerd werden niet gelezen.
14-7-2020 0.9.9.9 64 bits MS Access kon geen mdb laden.
12-5-2020 0.9.9.8 In sommige gevallen werd de verkeerde pH-legenda geladen bij de vergelijking van karteringsjaargangen.
19-3-2020 0.9.9.7 Informatie over de status van een soort was niet correct geplaatst in de uitvoer statistiek soorten.
Kleine verbetering in uitvoer statistiek soorten.
9-3-2020 0.9.9.6 Naam kolom met opnamenummers gelijk aan naam zoals in csv-invoerbestand vanuit Turboveg.
28-2-2020 0.9.9.5 Probleem met opstartparameter 'donotcheckregistration' opgelost.
6-2-2020 0.9.9.4 Het 'vrije formaat' uitgebreid met een tweede variant.
10-11-2019 0.9.9.3 Ondersteuning toegevoegd voor karteringen die niet volgens de Digitale Standaard zijn opgeslagen.
15-10-2019 0.9.9.2 Lemna trisulca had een verkeerde GVG-waarde.
27-9-2019 0.9.9.1 Probleem met laden 'Basisregistratie Grootschalige Topografie' opgelost.
9-9-2019 0.9.9.0 Uitvoer terreinconditiekaarten naar KML-formaat toegevoegd.
12-6-2019 0.9.8.0 Fout na laden van een nieuw project nadat veranderingen van het voorgaande project werden opgeslagen.
16-5-2019 0.9.7.0 Link naar de homepage van ITERATIO leidde naar het verkeerde adres.
In sommige gevallen kon het wisselen van project tot een crash leiden bij selectie van de kaart.
25-4-2019 0.9.6.0 Enkele kleine verbeteringen doorgevoerd die het gebruik vergemakkelijken.
18-4-2019 0.9.5.0 Gebruiksvoorwaarden aangepast en enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.
13-3-2019 0.9.4.1 Verbetering commentaar bij uitvoer kaarten naar klembord.
11-3-2019 0.9.4.0 Diversie verbeteringen.
 

Documentatie

Online help
Handleiding als pdf
Algemene Gebruiksvoorwaarden ITERATIO

html5 templates
Iteratio is onderdeel van de SynBioSys familie, applicaties voor vegetatieonderzoek
.