Iteratio

abiotiek in beeld

html5 templates
Gradiënten in abiotische variabelen (vocht, nutriëntenrijkdom, pH en saliniteit) zijn zichtbaar in de vegetaties die we in het veld tegenkomen. In het natuurbeheer worden die abiotische variabelen, de terreincondities, aangepast zodat in de terreinen de voorwaarden gecreëerd worden voor waardevolle natuur. Er wordt daarom gemeten aan de terreincondities: peilbuizen vertellen wat de vochttoestand van een terrein is, analyses aan de bodemchemie laten zien hoe zuur, kalkrijk of voedselrijk een bodem is. Maar het nadeel van deze metingen is dat ze nooit vlakdekkend zijn en vaak veel inspanning vergen. Doordat het verband terreinconditie – vegetatie zo sterk is, is het ook mogelijk uitspraken te doen over die condities aan de hand van de vegetatie. Op deze relatie tussen abiotiek en vegetatie is het computerprogramma ITERATIO gebaseerd. De bedoeling hiervan is om directe metingen niet meer nodig te maken, of althans in mindere mate. Lang niet alle abiotische meetdoelen zijn met ITERATIO te beantwoorden.
ITERATIO is een computerprogramma dat berekeningen uitvoert voor het maken van kaarten van de terreincondities (abiotische waardenkaarten). Hiervoor maakt ITERATIO gebruik van de gegevens van vegetatiekarteringen.
Aan het gebruik van ITERATIO zijn geen kosten verbonden!

ITERATIO is eigendom van BIJ12 en is ontwikkeld door Jan Holtland (Staatsbosbeheer) en Stephan Hennekens (Wageningen Environmental Research).

Huidige versie: 1.0.0.0 (17-9-2020)

Downloads

Windowsinstallatie (SetupIteratio2.exe - 32 bits)
Windowsinstallatie (SetupIteratio2 (x64).exe - 64 bits)
Gecomprimeerd archief (Iteratio2.zip - 32 bits)
Gecomprimeerd archief (Iteratio2 (x64).zip - 64 bits)
Let op. Wat betreft het inlezen van een kartering, opgesteld volgens de Digitale Standaard, geldt dat de 64 bits versie van ITERATIO alleen werkt indien de 64 bits versie van MS Access is geïnstalleerd.

Historie

 
Datum Versie Opmerking
17-9-2020 1.0.0.0 Probleem met vrij format opgelost. Attributen in shapefile als floats gedefinieerd werden niet gelezen.
14-7-2020 0.9.9.9 64 bits MS Access kon geen mdb laden.
12-5-2020 0.9.9.8 In sommige gevallen werd de verkeerde pH-legenda geladen bij de vergelijking van karteringsjaargangen.
19-3-2020 0.9.9.7 Informatie over de status van een soort was niet correct geplaatst in de uitvoer statistiek soorten.
Kleine verbetering in uitvoer statistiek soorten.
9-3-2020 0.9.9.6 Naam kolom met opnamenummers gelijk aan naam zoals in csv-invoerbestand vanuit Turboveg.
28-2-2020 0.9.9.5 Probleem met opstartparameter 'donotcheckregistration' opgelost.
6-2-2020 0.9.9.4 Het 'vrije formaat' uitgebreid met een tweede variant.
10-11-2019 0.9.9.3 Ondersteuning toegevoegd voor karteringen die niet volgens de Digitale Standaard zijn opgeslagen.
15-10-2019 0.9.9.2 Lemna trisulca had een verkeerde GVG-waarde.
27-9-2019 0.9.9.1 Probleem met laden 'Basisregistratie Grootschalige Topografie' opgelost.
9-9-2019 0.9.9.0 Uitvoer terreinconditiekaarten naar KML-formaat toegevoegd.
12-6-2019 0.9.8.0 Fout na laden van een nieuw project nadat veranderingen van het voorgaande project werden opgeslagen.
16-5-2019 0.9.7.0 Link naar de homepage van ITERATIO leidde naar het verkeerde adres.
In sommige gevallen kon het wisselen van project tot een crash leiden bij selectie van de kaart.
25-4-2019 0.9.6.0 Enkele kleine verbeteringen doorgevoerd die het gebruik vergemakkelijken.
18-4-2019 0.9.5.0 Gebruiksvoorwaarden aangepast en enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.
13-3-2019 0.9.4.1 Verbetering commentaar bij uitvoer kaarten naar klembord.
11-3-2019 0.9.4.0 Diversie verbeteringen.
 

Documentatie

Online help
Handleiding als pdf
Algemene Gebruiksvoorwaarden ITERATIO