Credits

De LAYAR laag 'Natura 2000' is geschreven door Alterra (Wageningen UR) in opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie, met als doel de burger te informeren over het Natura 2000-beleid.

Het onderdeel 'Bezienswaardigheden' (alleen beschikbaar voor het Natura 2000-gebied Sint Jansberg) is  verzorgd door Paul Klinkenberg van SprekendLandschap met medewerking van Alice Oortgiesen (audioverhalen) en Michel Holla (camera en videoediting) van Wortelmedia.
De reconstructieafbeelding van het villagebouw is gemaakt door Pansa B.V Nijmegen en met toestemming gebruikt. De tuin en het landschap rond het villagebouw is gemaakt door DLA+ landscape architects BV Groesbeek en met toestemming gebruikt. Tevens is veel dank verschuldigd aan mevrouw E. Biezen-van Verschuer voor het verstrekken van informatie over de Sint Jansberg.