Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Gebieden

De Gebiedendatabase bevat alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Hieronder kunt u met de kaartmachine het gebied waarover u informatie zoekt op kaart vinden. Verder kunt u in het zoekvenster (een deel van) de naam van het gebied, het habitattype of de soort opgeven waarover u de beschikbare informatie wilt raadplegen.