Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Selecteer eerst hieronder de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Selecteer daarna één of meerdere activiteiten. U kunt kiezen uit activiteiten van de omgevingsvergunning, de watervergunning of overig. Klik daarna op ‘toon effecten’. Er verschijnt een overzicht van beschermde soorten die op basis van de NDFF voorkomen in de gemeente en die gevoelig zijn voor storende factoren door de gekozen activiteit(en).


Kies een gemeente en activiteiten

Op welke gemeente hebben de activiteiten betrekking?

Kies binnen de vergunning de activiteiten die worden ondernomen.

  •  
  •  
  •