Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid
Natuur in Nederland

Natuur in Nederland

Nederland kent een gevarieerde natuur met op korte afstand van elkaar gelegen bossen, rivieren, moerassen en zee. De natuur is belangrijk voor de economie, het welzijn van mensen en om planten- en diersoorten te behouden. Mede daarom worden natuurgebieden wettelijk beschermd.
Ook de Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen. Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten samen aan Natura 2000. Alles over Natura 2000 in Nederland kunt u op deze website vinden.

Soorten

Het onderdeel Soorten biedt u beknopte informatie over de formele status van soorten die in Nederland in het wild voorkomen of voor zouden kunnen komen.

Informatie over soorten

Gebieden

Onder Gebieden vindt u informatie over Wetlands, Nationale parken, en de Ecologische Hoofdstructuur.

Informatie over gebieden

Natura 2000

Het onderdeel Natura 2000 biedt u algemene informatie en de (achtergrond)documenten behorende bij alle gebieden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000-netwerk.

Informatie over Natura 2000