Zoek naar vegetatieopnamen in de Landelijke Vegetatie Databank binnen een door u aangegegeven gebied.


  1. Klik op de kaart om het startpunt van het te doorzoeken gebied aan te geven.
  2. Geef met net zoveel punten als nodig is de grenzen van het te doorzoeken gebied aan.
  3. Sluit de omgrenzing van het gebied af door te dubbelklikken.
  4. Selecteer de minimale resolutie en de jaargrenzen waarop u de gegevens wilt opvragen.
  5. Voer de selectie uit.

Minimale resolutie


Jaargrenzen Min:     Max: 


 
 

Landelijke Vegetatie Databank