Legenda

geel Natura 2000: nog niet in procedure

geel Natura 2000: in ontwerp

geel Natura 2000: definitief

bruin Beschermde natuurmonumenten

bruin Beschermde nat.mon.: (deels) vervallen

blauw Wetlands

oranje Nationale landschappen

rood Nationale parken

groen EHS-netto (2008)

Toelichting

  1. Klik op de kaart om het middelpunt aan te geven van het gebied waar u binnen een straal van 3 km natuurgebieden zoekt.
  2. Kies welk type natuurgebied u wilt zien en klik vervolgens op 'Toon'.
    Let op! Alleen binnen de aangegeven cirkel worden de natuurgebieden aangegeven.
  3. Wilt u meerdere typen natuurgebied tegelijk zien, selecteer dan opnieuw een type en klik op 'Toon'.

Disclaimer
De begrenzing in de kaartmachine is bijgewerkt tot en met november 2016. Let op, deze kaartmachine geeft in de satellietmodus de begrenzingen van gebieden niet altijd goed weer, in de kaartmodus is dat wel het geval. Voor de exacte begrenzing dient u echter altijd het aanwijzingsbesluit in combinatie met de bijbehorende kaart te raadplegen. Er geldt een algemene exclaveringsformule op grond waarvan o.a. bestaande bebouwing en verhardingen meestal geen deel uitmaken van het aangewezen gebied (zie verder Nota van toelichting bij het besluit, paragraaf 3.4).