SynBioSys NL

Syntaxonomisch Biologisch kennisSysteem

bootstrap website templates
SynBioSys is de afkorting van ‘Syntaxonomisch Biologisch Systeem’. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de basis van dit programma wordt gevormd door het niveau van de levensgemeenschap.
Om een breed scala aan biologische informatie toegankelijk te maken worden classificatiesystemen ingezet op het niveau van de plantengemeenschap, het landschap en de soort. Hieraan zijn drie andere indelingen toegevoegd, de vegetatietypologie van Staatsbosbeheer, de Natura 2000-habitattypen en de Index-NL. Van belang is dat de verschillende lagen onderling gekoppeld zijn. Het ‘hart’ van het informatiesysteem wordt gevormd door identificatieprogrammatuur, waarmee de gebruiker kan beoordelen met welke plantengemeenschappen zijn eigen gegevens (soortenlijst, vegetatieopname, tabel) de grootste verwantschap vertoont. Het fundament wordt gevormd door de Landelijke Vegetatie Databank (LVD), in beheer bij Wageningen Environmental Research. In dit bestand zijn inmiddels zo'n 670.000 vegetatieopnamen bij elkaar gebracht, uit de periode 1930 tot heden.

Huidige versie: 3.6.16 (15-3-2024)

Plantengemeenschappen, landschappen en soorten

Plantengemeenschappen
Wat het eerste informatieniveau betreft, wordt van iedere plantengemeenschap uit ons land informatie gegeven over soortensamenstelling, ecologie, successie, structuur, verspreiding en natuurbeheer, en wel door middel van teksten, verspreidingskaarten, tabellen, foto's, literatuur en allerlei grafieken.

Landschappen
Met betrekking tot het landschapsniveau is een analyse van het Nederlandse landschap verricht uitgaande van een hiërarchische indeling in fysisch-geografische regio’s, series en fysiotopen. Fysiotopen zijn daarbij te definiëren als landschappelijke eenheden met een min of meer gelijke abiotiek. Per fysiotoop worden de voorkomende plantengemeenschappen, verspreiding, fysiografie, bodemeigenschappen, humusvormen, ontwikkeling van de vegetatie in termen van successie en vervanging besproken en wordt fotomateriaal gepresenteerd. Hierbij wordt voortgeborduurd op ervaringen die zijn opgedaan in de projecten ‘Bosecosystemen van Nederland’ en ‘Wegen naar Natuurdoeltypen’.

Soorten
Voor het niveau van de soorten is de indeling in plantenfamilies als basis gebruikt. Per soort kan vervolgens een soortbeschrijving (via www.soortenbank.nl) worden opgeroepen en verspreidingsgegevens - vooralsnog voor een beperkte groep gebruikers - worden getoond via FLORBASE (FLORON & Nationaal Herbarium Nederland). De weergegeven ecologie, sociologie en co-existentie van elke soort is afgeleid van de opnamen waarin de soort in de Landelijke Vegetatie Databank voorkomt. Tenslotte kunnen via Google-afbeeldingen van de geselecteerde soort worden opgevraagd.

Downloads

SetupSynBioSysNederland.exe

SynBioSysNederland.zip

Overzicht met ecologische indicatiewaarden per soort

Geschiedenis

 • 3.6.16 (15-3-2024)
  • Probleem met positioneren formulieren verholpen.
  • Koppeling naar instructievideos herstelt.
 • 3.6.15 (30-11-2023)
  • Probleem met het opslaan en ophalen van registratiegegevens verholpen.
 • 3.6.14 (9-11-2023)
  • Import van vegetatieopnamen uit de Landelijke Vegetatie Databank in de Persoonlijke Database verbeterd.
 • 3.6.13 (4-11-2023)
  • Verspreiding soorten aangepast. Deze is nu alleen te raadplegen via het onderdeel Beschrijving.
 • 3.6.12 (30-10-2023)
  • Verspreiding plantengemeenschappen aangepast. Gegevens Atlas zijn niet meer beschikbaar.
 • 3.6.11 (1-8-2023)
  • Opvragen textuele informatie habitattypen verbeterd.
 • 3.6.10 (11-7-2023)
  • Registratie verbeterd en vereenvoudigd.
 • 3.6.9 (15-5-2023)
  • Interface iets vereenvoudigd door een aantal - overbodige - knoppen weg te laten en een kop 'Home' toe te voegen.
  • Bij uitval van de SynBioSys-server blijven sommige opties werkend, zoals het tonen van teksten, diagrammen en foto's.
 • 3.6.8 (21-12-2022)
  • SynBioSys kan nu desgewenst in Program files (x86) worden geïnstalleerd.
 • 3.6.7 (28-11-2022)
  • In de Interne database kan de soortenlijst nu worden bijwerkt met de laatste versie van Floranld_2017 (op te halen van de Turboveg website).
  • In de Interne database worden de dor de gebruiker in gestelde kolombreedtes onthouden.
  • Consequente sortering van soorten bij de Interne database
 • 3.6.6 (19-9-2022)
  • Onder de menuoptie Algemeen is nu een mogelijkheid toegevoegd om het Botanisch Basisregister te raadplegen.
  • Enkele verbeteringen in de teksten van syntaxa.
 • 3.6.5 (17-6-2022)
  • Verduidelijkingen toegevoegd als bepaalde functies niet toegankelijk zijn vanwege de geselecteerde vegetatieclassificatie (revisie 2017).
 • 3.6.4 (1-4-2022)
  • De persoonlijke vegetatiedatabase wordt standaard opgeslagen in de de folder \SynBioSysNederland. Dit kan nu worden overruled door in de registry via hkey_current_user\software\Alterra\SynBioSysNederland\Turboveg\PadInterneDatabase een andere folder op te geven.
 • 3.6.3 (19-12-2021)
  • Probleem met luchtfoto's opgelost.
 • 3.6.2 (10-8-2021)
  • Enkele in de vorige versie aangepaste functies bleken niet goed te werken op sommige computer.
 • 3.6.0 (8-8-2021)
  • Door recente externe wijzigingen werkten een aantal internet gerelateerde functies niet meer. Deze problemen zijn opgelost en verder zijn nog een aantal andere kleine wijzigingen doorgevoerd.
 • 3.5.0 (29-6-2021)
  • Verwijzingen naar beschrijvingen IndexNL-typenniveau gerepareerd.
 • 3.4.8 (9-1-2021)
  • Sociologische analyse vegetatieopnamen toonde verkeerde syntaxonomisch niveau.
  • Enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
 • 3.4.7 (3-11-2020)
  • Probleem opgelost met doorklikken naar soortinformatie en informatie over plantengemeenschappen in Selectie op basis van ecologie.
  • Probleem met tonen van vegetatieopnamen bij verspreiding plantengemeenschappen opgelost.
  • Diverse tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
 • 3.4.6 (29-5-2020)
  • Informatie over vlindersoorten kon niet worden getoond. Deze wordt nu opgehaald van verspreidingsatlas.nl
 • 3.4.5 (8-5-2020)
  • Synoptische tabellen van r45Aa03a en r45Aa03b waren verwisseld. Tevens zijn tekstonderdelen van r45Aa03 aangevuld.
 • 3.4.4 (30-3-2020)
  • Sociologisch spectrum soorten verbeterd.
 • 3.4.3 (20-2-2020)
  • Diverse links naar internetpagina's hersteld.
 • 3.4.2 (6-2-2020)
  • Verkeerde tekst bij syntaxon r40DG01.
 • 3.4.1 (2-1-2020)
  • Nagenoeg alle functies in SynBioSys zijn geschikt gemaakt voor Linux en iOS, vooropgesteld dat PlayOnLinux, respectievelijk PlayOnMac is geïnstalleerd).
 • 3.3.3 (8-10-2019)
  • Bij het tonen van de ecologie van 1 plantengemeenschap, naast meerdere opnamen werd die van de plantengemeenschap niet getoond.
 • 3.3.2 (1-10-2019)
  • Probleem opgelost met uitvoer opnamen naar een Turboveg 2 database indien het decimale scheidingsteken een komma is.
 • 3.3.1 (21-8-2019)
  • Beeldbank uitgebreid tot 23.227 foto's.
 • 3.3.0 (25-7-2019)
  • Onder Algemeen is de optie Beeldbank toegevoegd met toegang tot duizenden geogerefereerde foto's, beschikbaar gesteld door Hans Boll.
 • 3.2.6 (17-5-2019)
  • Kopiëren van boxplots naar het klembord resulteerde in een verkeerder grafische voorstelling.
 • 3.2.5 (3-5-2019)
  • Foto's landschappen werden niet of nauwelijks getoond.
  • Fout bij wisselen parameter abiotisch spectrum opname.
 • 3.2.4 (15-4-2019)
  • Teksten van de nog te publiceren veldgids revisie plantengemeenschappen opgenomen. Deze zijn zichtbaar voor de beginnende gebruiker.

Documentatie

- Handleiding SynBioSys
Technische documentatie

html5 templates
SynBioSys NL is onderdeel van de SynBioSys familie, applicaties voor vegetatieonderzoek
.