Nieuws over SynBioSys Nederland

« welkomstpagina     downloads »

3 mei 2019 SynBioSys 3.2.5
 • Foto's landschappen werden niet of nauwelijks getoond.
 • Fout bij wisselen parameter abiotisch spectrum opname.
15 april 2019 SynBioSys 3.2.4
 • Teksten van de nog te publiceren veldgids revisie plantengemeenschappen opgenomen. Deze zijn zichtbaar voor de beginnende gebruiker.
 • Knop boven index toegevoegd waarmee snel tussen de oude en nieuwe gereviseerde klassificatie van plantengemeenschappen kan worden gewisseld.
26 maart 2019 SynBioSys 3.2.3
 • Enkele kleine verbeteringen.
1 maart 2019 SynBioSys 3.2.2
 • Typologische fouten in teksten plantengemeenschappen verbeterd.
30 januari 2019 SynBioSys 3.2.1
 • Fout bij tekenen boxplots als er geen gegevens zijn.
24 januari 2019 SynBioSys 3.2.0
 • Wetenschappelijke en Nederlandse namen syntaxonlijst 2017 (revisie) verbeterd.
 • Optie toegevoegd om de lijst met syntaxa als tabel op te vragen en te exporteren.
 • Tal van typologische fouten verbeterd in de literatuurlijst.
 • Kruistabel fysiotopen (landschappen) - syntaxa gecompleteerd !
13 december 2018 SynBioSys 3.1.6
 • Foute code in lijst met gereviseerde syntaxa waardoor informatie niet goed werd getoond.
 • Foto's hebben nu allemaal dezelfde afmeting gekregen en worden nu optimaler over de pagina verdeeld.
3 december 2018 SynBioSys 3.1.5
 • Grafiek met plantensociologische eenheden moet nu nu in alle gevallen alle namen van de syntaxa tonen.
 • Op een type na zijn de teksten van de landschapstypen eindelijk gecompleteerd.
22 oktober 2018 SynBioSys 3.1.4
 • Verspreiding plantengemeenschappen revisie crashte.
 • Probleem met synoniemen plantensoorten bij combinatie opnamen en synoptische tabellen uit de SBB-catalogus.
4 oktober 10-2018 SynBioSys 3.1.3
 • Uitvoer naar Excel bij sociologische spectra toegevoegd.
 • Verspreiding plantengemeenschappen nu in te delen naar opnamen uit de LVD gemaakt voor 1975, 1975-2000 en na 2000.
3 september 2018

SynBioSys 3.1.2

 • Enkele kleine aanpassingen.
7 augustus 2018 SynBioSys 3.1.1
 • Mogelijk probleem opgelost m.b.t. het ophalen van vegetatieopnamen uit de LVD.
30 juli 2018 SynBioSys 3.1.0
 • Diverse kleine verbeteringen.
 • Andere implementatie van grafieken.
16 april 2018 SynBioSys 3.0.18
 • Fout bij tonen verspreiding plantengemeenschappen.
8 maart 2018 SynBioSys 3.0.17
 • Enkele taalkundige verbeteringen in teksten revisie.
 • Verspreiding gereviseerde gemeenschappen toegevoerd.
21 december 2017 SynBioSys 3.0.16
 • Foute oppervlakteberekening bij Bevragen Landelijke Vegetatie Databank.
13 december 2017 SynBioSys 3.0.15
 • Bevragen Landelijke Vegetatie Databank aangepast t.b.v. beoordeling SNL-karteringen.
15 december 2017 SynBioSys 3.0.14
 • Soortgroepen amfibieen,kreeftachtigen, reptielen, vissen, weekdieren en zoogdieren toegevoegd aan de lijst. De soorten leiden naar de soortpagina's op www.verspreidingsatlas.nl .
 • De procedure 'Bevragen Landelijke Vegetatie Databank' is gemigreerd naar een GIS-omgeving die stabieler is en meer mogelijkheid biedt tot uitbreiding.
20 november 2017 SynBioSys 3.0.13
 • Crash opgelost bij dubbelklik als er geen tabblad geopend is.
 • De synoptische tabellen van r16RG28 en r16RG29 waren omgewisseld.
10 oktober 2017 SynBioSys 3.0.12
 • Fout hersteld in bedekkingen soorten van opnamen die zijn toegevoegd aan synoptische tabellen.
28 september 2017 SynBioSys 3.0.11
 • Links naar pagina's vogelsoorten werkte niet meer. Dit is hersteld door links te maken naar de SOVON-website.
 • Luchtfoto's 2016 en Basisregistratie Grootschalige Topografie toegevoegd als basiskaarten.
 • Enkele andere kleine aanpassingen.
10 juni 2017 SynBioSys 3.0.10
 • Teksten van een viertal gemeenschappen aangevuld (betreft revisie 2017).
 • Enkele cosmetische aanpassingen doorgevoerd in 'Bevragen Landelijke Vegetatie Databank'.
 • Luchtfoto's 2016 als kaartonderlaag toegevoegd.
27 mei 2017 SynBioSys 3.0.9
 • Tabel plantengemeenschap type r14RG14 verbeterd.
 • Problemen met ontbrekende Nederlandse soortnamen opgelost.
 • Criteria voor kleurenstelling Associaresultaat aangepast. 
16 mei 2017 SynBioSys 3.0.8
 • Verbeterde koppeling van plantengenera aan familenamen.
8 mei 2017 SynBioSys 3.0.7
 • Namen plantenfamilies geactualieerd.
 • Enkele verbeteringen ten aanzien van  de gereviseerde classificatie.
1 mei 2017 SynBioSys 3.0.5
 • Enkele verbeteringen met name ten aanzien van de gereviseerde classificatie. 
21 april 2017 SynBioSys 3.0.4
 • Enkele verbeteringen in naamgeving plantensoorten en plantengemeenschappen.
29 maart 2017 SynBioSys 3.0.3
 • Nederlandse name van genera ontbraken in de soortenlijst waardoor de index met soorten niet goed werd opgebouwd.
27 maart 2017 SynBioSys 3.0.2
 • Namen van hogere planten, kranswieren, mossen en korstmossen in de indices en tabellen aangepast  naar de laatste stand van zaken.
15 maart 2017 SynBioSys 3.0.1
 • Problemen met internetconnectie verholpen.
 • De gereviseerde classificatie van de Nederlandse plantengemeenschappen is toegevoegd. Wisselen tussen oude en nieuwe classificatie via Instellingen. Momenteel is nog niet alle functionaliteit beschikbaar voor de gereviseerde classificatie.  
14 september 2016 SynBioSys 2.6.9
 • Andere implementatie van Google Maps. Zie Help voor betreffende onderdelen (Bevragen Landelijke Vegetatie Databank, Selecteren locatie voor opname).  
1 september 2016 SynBioSys 2.6.8
 • Y-waarden worden nu getoond in XY-grafieken (betreft ecologische indicaties).
14 april 2016 SynBioSys 2.6.7
 • Probleem met scrollbars in sommige tabellen verholpen.
 • Bij sociologische analyse wordt nu standaard het verbondsniveau geselecteerd.
 • Link opgenomen op de openingspagina naar het boekje 'Wegwijs in de natuur'. In dit boekje is veel achtergrondinformatie opgenomen over SynBioSys.
18 december 2015 SynBioSys 2.6.6
 • Enkele aanpassingen doorgevoerd voor Windows 10.
6 november 2015 SynBioSys 2.6.5
 • In sommige gevallen gaf het selecteren van opnamen via 'Bevragen Landelijke Vegetatie Databank' een foutmelding.
 • Natura 2000 kaart vervangen door de meest recente (juni 2015).
 • Als kaartlaag kunnen nu ook de Luchtfoto's 2014 en de Basisregistratie Grootschalige Topografie worden toegevoegd aan het GIS.
 • Beschrijvingen typen Index-NL toegevoegd. Betreft informatie die te vinden op http://www.natuurkennis.nl
 • Enkele andere kleine verbeteringen
14 juli 2015 SynBioSys 2.6.4
 • Toewijzing plantengemeenschappen aan opnamen in interne database iets aangepast, waardoor soortenarme dominantiegezelschappen mogelijk beter tot hun recht komen.
6 maart 2015 SynBioSys 2.6.3
 • Probleem met funcie 'Relatie plantengemeenschappen met...' verholpen.
15 oktober 2014 SynBioSys 2.6.2
 • Bij het selecteren van een gebied in Google Maps werden de lijnen niet getoond. Dit is opgelost door direct een polygoon te tekenen. De selectie moet net als voorheen worden afgesloten door op de marker te klikken.
9 juli 2014 SynBioSys 2.6.1
 • Links naar pagina's libellensoorten hersteld.
4 juni 2014 SynBioSys 2.6
 • Foute classificatie (interne database) werd uitgevoerd indien het decimaalscheidingsteken als comma staat ingesteld.
 • Hints werden niet getoond in indexen.
 • Enkele andere kleine verbeteringen.
8 januari 2014 SynBioSys 2.5.10
 • Boxplots in ecologische diagrammen kunnen nu worden gesorteerd naar aflopende mediaan-waarde.
 • Setup aangepast aan Windows 8.1.
17 oktober 2013 SynBioSys 2.5.9
 • Berekening gemiddelde indicatiegetallen verschillend bij interne database en Turboveg database. Nu wordt een type berekening toegepast voor beide databases.
18 september 2013 SynBioSys 2.5.8
 • Verwijzing naar EcoSim toegevoegd op welkomstpagina. Ecosim is een gratis, open source educatieve game, gemaakt voor ecologie-, milieukunde- en natuurbeheeronderwijs, voor schoolniveau’s variërend van MBO tot WO.
 • Enkele kleine verbeteringen.
18 juni 2013 SynBioSys 2.5.7
 • Enkele kleine aanpassingen en verbeteringen.
4 april 2013 SynBioSys 2.5.6
13 februari 2013 SynBioSys 2.5.5
 • Importeren van opnamen in de Persoonlijk database mislukte op computers met Nederlandse instellingen.
 • Bij het sluiten van het venster 'Gebiedsinformatie' en vervolgens selecteren van een informatielaag crashte SynBioSys.
21 januari 2013 SynBioSys 2.5.4
 • Dubbelklikken op een soort in een synoptische tabel leidde niet meer tot doorschakelen naar de soortsinformatie.
 • Importeren van een vegetatieopname uit de Landelijke Vegetatie Databank mislukte in het geval van een gemankeerde datum.
 • Mogelijkheid om door te klikken naar informatie over landschappen en plantengemenschappen toegevoegd bij zoeken via Google Maps.
 • BING maps (topografie en luchtfotos) toegevoegd aan de lijst van voorgedefinieerde kaartenlagen.
3 januari 2013 SynBioSys 2.5.3
 • Fout trad op bij het tonen van sociologisch spectrum van een opname wanneer het venster met opnamen was gesloten.
 • Sociologische spectrum van een opname kan nu ook worden getoond op basis van de SBB-typologie. De index met de SBB-typologie moet dan wel actief zijn.
6 december 2012 SynBioSys 2.5.2
 • Wederom een probleem verholpen met Google Maps door een aanpassing die Google recentelijk heeft doorgevoerd.
 • Bij het combineren van ecologische indicaties van soorten en opnamen werden geen waarden getoond voor de soort(en).
 • De setup is nu compatibel met Windows 8.
26 november 2012 SynBioSys 2.5.1
 • In de een van de drie grafieken van de Plantensociologische analyse van een soort ontbrak op de verticale as de naam van de eerste associatie. 
23 november 2012 SynBioSys 2.5
 • Door een zeer recente verandering die Google heeft doorgevoerd in Google Maps moest SynBioSys hiervoor worden aangepast. Met oudere versies van SynBioSys werkt het kaartendeel niet goed en loopt de applicatie tevens vast.
20 november 2012 SynBioSys 2.4.4
 • In de synoptische tabellen horende bij de SBB-classificatie werd de laatste soort in de tabel niet getoond.
 • Foutmeldingen traden op op computer met Nederlandse instellingen.
1 oktober 2012 SynBioSys 2.4.3
 • Verdere verbeteringen doorgevoerd aan de alternatieve boxplots. Met name Ellenbergklassen zijn vervangen door betekenisvolle aanduidingen.
SynBioSys 2.4.2
 • Alternatieve boxplots toegevoegd die altijd exact de getallen uit de database weergeven om ecologische responsies te duiden van soorten en plantengemeenschappen. Om met de alternatieve boxplots te kunnen werken kies: Algemeen, Instellingen, Boxplots, Speciaal.
24 augustus 2012 SynBioSys 2.4.1
 • Harde returns in het opmerkingenveld van opnamen veroorzaakten problemen bij import van die opnamen in de Persoonlijke Vegetatiedatabase.
14 juli 2012 SynBioSys 2.4.0
 • Ecologische diagrammen voor GVG, GLG en GHG worden nu omgekeerd weergegeven zodat nu de stand boven onder maaiveld.
 • Invoer van soortsinformatie in de persoonlijk database is aanzienlijk verbeterd.
 • Bij het raadplegen van de Landeljke Vegetatie Databank kunnen nu opnamen worden toegevoegd aan de Persoonlijke Database zodat een directe vergelijking met eigen opnamen kan plaatsvinden.
 • Bij abiotische analyse m.b.v. Ellenbergindicaties worden nu cellen met een witte achtergondkleur getoond indien de ecologische waarde buiten het ecologisch bereik van de soort valt.
 • In vegetatietabellen en ecologische diagrammen wordt met een '* ' aangegeven welk syntaxon het beste past bij een opname uit de persoonlijke database.
 • Aan de informatielaag 'SBB-vegetatietypen' is de optie 'Tabel' toegevoegd. Tabellen volgens de SBB-typologie kunnen nu worden samengesteld en eigen opnamen kunnen worden toegevoegd. Indien nog niet met Associa geidentificeerd kunnen opnamen met de interne classificatiemethode van SynBioSys aan SBB-typen worden toegewezen.
 • Soorten zoeken vanuit SynBioSys op de website Soortenbank.nl is verbeterd. 
 • Handleiding is geactualiseerd.
12 juni 2012 SynBioSys 2.3.5.4
 • Sommige soorten in de ecologische database hadden een verkeerde ecologische indicatiewaarde waardoor in specifieke gevallen voor opnamen een te lage gemiddelde indicatie werd berekend.
11 juni 2012 SynBioSys 2.3.5.3
 • De kleur van legendaeenheden en boxplots bij ecologische diagrammen kwamen niet met elkaar overeen. Bij export van een Googlekaart naar een grafisch bestand trad in sommige situaties een foutmelding op.
17 mei 2012 SynBioSys 2.3.5
 • Enkele vervelende fouten zijn verholpen die bij de uitgave van de vorige versie over het hoofd zijn gezien.
11 mei 2012 SynBioSys 2.3.4
 • Oproepen van beschrijvingen van landschapstypen waarvoor nog teksten in bewerking zijn leidde tot een fout.
 • Oproepen tekst 'Vegetatiecomplex' van landschapstypen leidde tot een fout.
 • Instructiefilmjes worden nu ook onder Windows XP correct getoond.
 • Toegevoegd Excel-uitvoer van een soortenlijst van geselecteerde opnamen uit de Landelijke Vegetatie Databank .
 • In sommig gevallen traden fouten op bij het tonen van gemiddelde ecologische indicaties van opnamen.
 • Natuurdoeltypen 2002 toegevoegd als informatielaag. Ga naar Instellingen, Informatielagen om deze indeling zichtbaar te maken.
 • Betere afscherming van proxy-instellingen in het geval dat autorisatie nodig is.
 • Fout met afhandelen proxy verholpen.
 • Meer dan 30 instructiefilmpjes over het gebruik van de diverse onderdelen van SynBioSys zijn thans beschikbaar.
 • Verspreiding van vlinders en libellen toegevoegd. Met dank aan De Vlinderstichting voor het ter beschikking stellen van de gegevens.
 • Optie onder Instellingen toegevoegd waarmee het lettertype voor tekstbeschrijvingen plantengemeenschappen en landschappe kan worden vergroot dan wel worden verkleind.
 • De interne classificatiemethode is verbeterd. De bedekking van soorten in de opname wordt nu meegenomen in de beoordeling.
 • Verbeteringen doorgevoerd in teksten plantengemeenschappen (met dank aan Tom Damm).
 • Mogelijkheid toegevoegd om aan een kaart meer dan een legenda te koppelen.
 • Foute gemiddelde ecologische waarden van plantengemeenschappen werd getoond in combinatie met vegetatieopnamen.
 • Enkele cosmetische veranderingen doorgevoerd.
 • Keuze toegevoegd om een andere kleurstijl te kiezen. Zie Instellingen, Stijl.
 22 september 2011 SynBioSys 2.3.3
 • Door aanpassing van de database in versie 2.3.2 werden gemiddelde ecologische indicaties van opnamen niet correct berekend.
 • Verspreidingskaarten van habitattypen werden niet getoond.
21 juli 2011 SynBioSys 2.3.2
 • Verspreidingsgegevens op uurhokniveau van paddestoelen toegevoegd.  Bron: Nederlands Mycologische Vereniging.
 • In sommige gevallen trad fout op bij Selectie op basis van ecologie.
20 juli 2011 SynBioSys 2.3.0
 • Onder Instellingen zijn twee gebruikersniveaus's te selecteren: 'Beginnend gebruiker' en 'Gevorder gebruiker'. Zie Help voor uitleg over wat de de verschillende niveau's inhouden.
 • Informatielagen zoals 'Landschappen', 'Soorten' kunnen via Instellingen aan en uit worden gezet.
 • Aan de soortlaag zijn de paddestoelen.
 • Er is een begin gemaakt met het maken van korte instructiefilmpjes die uitleg geven over specifieke functies. Zie Help, Instructiefimpjes.
 • Een begin is gemaakt met een verspreidingsatlas (zie Algemeen, Verspreidingsatlas). Momenteel kunnen de volgende kaartlagen over elkaar worden gelegd: Plantengemeenschappen, Landschappen, Hogere planten, Kranswieren en Vogels. Meer lagen zullen volgen. Vooralsnog kunnen alleen kaarten op uurhokniveau worden aangemaakt.
 • OpenStreet Maps toegevoegd als kaartlaag in Google Maps.
 • Inzoomen in Google Maps verbeterd (via knop of door combinatie van Shift-toets en muis).
 • Kaarten toevoegen aan GIS kan nu ook via 'drag-and-drop' vanuit de Verkenner.
 • Contextmenu (rechter muisklik) toegevoegd aan GIS waarmee gemakkelijk een kaartlaag kan worden geselecteerd.
 • Kaart met Natura 2000-gebieden toegevoegd als voorgedefineerde kaartlaag.
 • OpenStreetMaps als voorgedefinieerde kaartlaag toegevoegd aan het GIS (helaas traag en niet zo fraai als de versie die onder GoogleMaps te zien is).
 • Ecologische indicaties soorten van Wieger Wamelink voor soorten is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken (mei 2011).
 • Soortenpagina's van de Flora van Nederland zijn geintegreerd. Zie bijv. de beschrijving van de Zwanebloem of de Beuk met filmpjes van de respectievelijke soorten.   Momenteel is dat alleen nog maar voor 80 soorten gedaan. Dit aantal zal met de tijd toenemen, als meer en meer filmpjes van soorten gereedkomen.
8 maart 2011 SynBioSys 2.2.0
 • Kaartconfiguraties kunnen nu worden opgeslagen en weer opgehaald. Niet opgeslagen worden verspreidingskaarten van soorten, plantengemeenschappen en landschappen tenzij deze als shape file zijn opgeslagen.
 • Bij het opgeven van een proxyserver kunnen nu gebruikersnaam en wachtwoord worden opgegeven.
 • Proxy-settings kunnen nu ook uit een ini-bestand worden gelezen. Dit bestand moet worden ondergebracht in de installatiefolder. Dit is praktisch wanneer SynBioSys in een netwerkomgeving uitgevoerd moet en proxysettings niet voor iedere gebruiker moeten worden ingesteld.
 • Zoekargumenten in teksten plantengemeenschappen en landschappen worden nu geaccentueerd.
 • Een nieuwe functie is toegevoegd om met behulp van het van ecologische parameters soorten en plantengemeenschappen te kunnen selecteren. Zie 'Algemeen, Selectie op basis van ecologie'.
 • Nieuwe versies van het programma worden vanaf nu automatisch in SynBioSys aangekondigd.
8 december 2010 SynBioSys 2.1.9
 • Het soortenniveau is opgesplitst in Hogere planten, Kranswieren, Mossen en Korstmossen. Voor de de laatste drie groepen wordt informatie opgehaald van de website www.verspreidingsatlas.nl
 • In sommige gevallen werden de boxplots voor ecologie soorten en plantengemeenschappen niet goed weergegeven
 • Diverse verbeteringen in de teksten plantengemeenschappen doorgevoerd (met dank aan Tom Damm).
13 oktober 2010 SynBioSys 2.1.8
 • Knop toegevoegd aan het GIS-onderdeel waarmee terug kan worden gegaan naar een vorige kaartuitsnede.
 • Toegevoegd de vertaling van plantengemeenschappen naar natuurdoeltypen en omgekeerd. Zie: ALgemeen, Relatie plantengemeenschappen met..., Natuurdoetypen
 • Taalkundige verbeteringen in de Help doorgevoerd.
16 augustus 2010 SynBioSys 2.1.7
 • Syntaxoncodes geformatteerd (01AA01A => 01Aa01a).
 • De beschrijvingen voor de landschapstypes behorende bij 'Hogere zandgronden' toegevoegd.
 • Bij de laag 'Habitattypen'  werkte het onderdeel Verspreiding niet.
 • De instelling voor proxyservers is toegevoegd (met name belangrijk voor de netwerkomgeving van DLG).
9 juli 2010 SynBioSys 2.1.5
 • Kleine verbeteringen in de data.
 • Mogelijkheid toegevoegd om eigen kaarten toe te voegen aan de voorgedefineeerde kaartlagen.
 • Kaart van de Natura 2000-gebieden wordt nu als WMS-laag aangeboden. 
25 mei 2010 SynBioSys 2.1.2
 • Leesbaarheid boxdiagrammen verbeterd. Nummers op de X-as corresponderen met nummers in de legenda.
 • Functie toegevoegd bij analyse van een opname waarbij een abiotisch spectrum kan worden getoond.
 • Uitvoer van kaarten naar KML verbeterd.
 • Menustructuur aangepast: de meeste instellingen zijn nu ondergebracht in een aparte menuonderdeel 'Instellingen'.
 • Naast het aanspreken van Turbovegdatabases is het nu ook mogelijk een interne opnamedatabase aan te leggen waarbij naast de invoer ook de diverse analysefuncties beschibaar zijn. Met beide databasetypen (Turboveg versus Interne db) kan niet tegelijkertijd worden gewerkt; bij 'Instellingen' moet een keuze worden gemaakt. Wel kan er op ieder moment worden gewisseld tussen de twee.
16 april 2010 SynBioSys 2.0.1
 • Kaartlegenda leesbaarder gemaakt, o.a. d.m.v. een tooltip (hint).
 • Berekening gemiddeld Ellenberg vochtgetal verbeterd.
 • Hints toegevoegd aan kaartlegenda bij de verspreiding van plantengemeenschappen, landschappen en soorten.
 • ... en we hebben een logo toegevoegd (zie openingspagina).
26 maart 2010 SynBioSys 2.0
 • Enkele kleine verbeteringen
28 februari 2010 SynBioSys 2.0 beta versie 6
 • De KIWA-Indicamodule voor de ecologsiche analyse van opnamesets is toegevoegd.
25 januari 2010 SynBioSys 2.0 beta versie 5
 • Behalve een laag voor Plantengemeenschappen, Landschappen en Soorten, zijn ook lagen toegevoegd voor SBB-vegetatietypen, Natura 2000-habitattypen en Index-NL-typen. Voor de toegevoegde lagen is echter nog geen informatie beschikbaar.
 • Wat betreft de synoptische tabellen plantengemeenschappen kan nu gekozen worden tussen die de tabellen gebruikt voor de Vegetatie van Nederland en de Atlas van de Nederlanse plantengemeenschappen (indeling gebaseerd op oordeel onderzoekers) en de tabellen die gemaakt zijn a.d.v. van de vegetatieopnamen geanalyseerd met Associa. Onder de menoptie Algemeen is een keuzeoptie opgenomen.
 • Vertaaltabel van Plantengemeenschappen naar Index-NL en vise versa opgenomen. Te vinden onder 'Algemeen, Relaltie plantengemeenschappen met...'
 • Tekstuele beschrijvingen van de Landschapstypen Heuvelland en Rivierengebied zijn toegevoegd.
 • Een aantal schema's opgenomen in het Landschapsdeel is verbeterd.
 • Het zoeken in de indexen is uitgebreid met de mogelijkheid te zoeken van de huidige positie.
 • Alle onderdelen van het programma werken nu ook correct binnen de netwerkomgeving van SBB en DLG.
18 december 2009 SynBioSys 2.0 beta versie 4
 • Knoppenbalk standaard op 'aan' gezet.
 • Uitvoer van synoptische tabellen naar Excel werkte niet. Is opgelost.

 • Bij selectie gegevens uit de LVD verschenen regelmatig foutmeldingen waardoor deze functie niet meer werkte. Dit lijkt te zijn opgelost.
 • Bij bladeren door de opnamen van de Landelijke Vegetatie Databank wordt nu de actieve opname met een kleur aangegeven.
 • Grafieken kunnen via een zogenaamd 'preview'-venster worden geprint.
 • Aan de laag Plantengemeenschappen is het onderdeel Levensvormen toegevoegd.
 • Onder de menuonderdeel Algemeen is een optie toegevoegd waarmee de literatuurlijst kan worden bevraagd.
2 december 2009 SynBioSys 2.0 beta versie 3
 • Probleem met openen READONLY Turbovegdatabase opgelost
 • Sociologisch spectrum op verbondsniveau toegevoegd
 • Uitvoer van vegetatietabel aangepast
  Opzoeken gegevens in de Landelijke Vegetatie Databank aanzienlijk versneld
 • Waarden die worden gebruikt voor een vingerafdruk van een plantengmeenschap kunnen nu ook als lijst worden getoond
 • Sorteren van eenheden in grafiekuitvoer bij kaartanalyse is verbeterd
 • Verkeerde help verscheen bij wisselen van tabbladen. Is verbeterd!
 • Bij Vingeafdruk Plantengemeenschappen werden vaak verkeerde soortnamen getoond bij punten. Is verbeterd!
 • Het GIS miste nog een knop 'Kopieren naar klembord'. Is toegevoegd.
 • Uitvoer van vegetatietabellen naar Excel verbeterd. Bovendien worden nu in een tabel wetenschappelijk EN Nederlandse namen uitgevoerd.
 • Handleiding en Help verbeterd en aangevuld.
20 november 2009 SynBioSys 2.0 beta versie 2
 • Probleem met kaartlegenda opgelost
19 november 2009 SynBioSys 2.0 beta versie 1
   

Download laatste versie

Kies een van onderstaande bestanden (.exe of .zip) voor installatie van SynBioSys.
Verwijder eerst de oude installatie alvorens de setup uit te voeren!

SetupSynBioSysNederland.exe
SynBioSysNederland.zip
Technische handleiding