Terreingericht Advies

Advies op maat om bijen en zweefvliegen te helpen overleven in Nederland

Veel terreinen in Nederland zijn geschikt voor voedsel en als nestelplaatsen voor wilde bestuivers. Aan de hand van de locatie en het soort terrein geven we u hier tips en advies over aanleg en beheer van beplantingen (en andere maatregelen) die bestuivers ten goede komen.

Advies op maat in drie stappen

1

Geen geldige postcode. Probeer een andere.

Met uw postcode kunnen we het landschapstype bepalen en of de locatie in de buurt van een natuurgebied ligt. Beide hebben effect op de maatregelen die u kunt treffen en op de soorten die in de buurt voorkomen.

1
2

2
3

3
spinner

Een ogenblik, er wordt gezocht.