Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator

Selecteer eerst hieronder het gebied waarin of in de buurt waarvan de activiteit plaatsvindt. Selecteer daarna de activiteit en kies dan 'Toon effecten', er verschijnt dan een soorten/habitattypen - storingsfactoren tabel: wat is de gevoeligheid van een soort/habitattype voor verschillende storingsfactoren.
U kunt ook een overzicht samenstellen door zelf de soorten en/of habitattypen en storingsfactoren te kiezen:

Gebieds- en activiteitenkeuze