Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Maatregelenindicator soorten

Selecteer eerst hieronder eerst één of meer soorten waarvoor u maatregelen wilt treffen. Selecteer daarna één of meerdere activiteiten. U kunt kiezen uit activiteiten van de omgevingsvergunning, de watervergunning of overig. Klik daarna op ‘toon maatregelen’. Er verschijnt een overzicht van mitigerende en compenserende maatregelen per soort, waarmee schadelijke effecten op de geselecteerd soorten kunnen worden verminderd of voorkomen.


Kies soorten en activiteiten

Voor welke soorten wilt u maatregelen zoeken?

  • Vogels
  • Zoogdieren
  • Vissen
  • Reptielen en amfibieen
  • Vaatplanten
  • Vlinders en libellen

Kies binnen de vergunning de activiteiten die worden ondernomen.

  •  
  •  
  •